روستاها - کهگیلویه و بویراحمد
  فهرست صفحه:
تنگ تامرادی مارین
چشمه بلقیس مختار
دلی بهرام بیگی (سمندی) میمند
دیل
سربیشه
طسوج
کاکان
کریک
نقشه استان کهگیلویه و بویر احمد

فیلم 
تنگ تامرادی
روستای تنگ تامرادی از توابع بخش مركزی شهرستان بویراحمد است، که با مختصات جغرافیایی 51 درجه و 29 دقیقه طول شرقی و 30 درجه و 28 دقیقه عرض شمالی، در 54 كیلومتری جنوب غربی یاسوج قرار دارد.
این روستا از اطراف به كوه‌های زرآور و ساور محدود می‌گردد. روستای تنگ تامرادی از سطح دریا 1400 متر ارتفاع دارد و تحت تأثیر اقلیم معتدل و مرطوب، آب و هوای آن در فصول بهار و تابستان مطبوع و دلپذیر و در زمستان سرد است.
در ورودی تنگ تامرادی و در مجاورت روستای حسین آباد، دخمه و مقبره‌ای از دوران هخامنشی به­جا مانده که به یكی از سرداران و یا نجبای هخامنشی مربوط می‌باشد. تنگ تامرادی محل وقوع یكی از جنگ‌های تاریخ معاصر نیز می‌باشد. با توجه به موارد مذکور، می‌توان قدمتی طولانی برای این روستا در نظر گرفت.
مردم روستای تنگ تامرادی به زبان لری سخن می‌گویند مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
زنان و کوچه باغ
زنان و کوچه باغ
 
چشمه بلقیس
روستای چشمه بلقیس از توابع بخش چرام شهرستان كهگیلویه، با مختصات جغرافیایی 50 درجه و 44 دقیقه طول شرقی و 30 درجه و 43 دقیقه عرض شمالی، در 5 كیلومتری جنوب شرقی چرام و 23 کیلومتری دهدشت واقع شده است.
این روستا از غرب به كوه
گرباجولی محدود می‌شود.
ارتفاع این روستا از سطح دریا در حدود 705 متر است. آب و هوای روستای چشمه­بلقیس در فصول بهار و پاییز ملایم و دلپذیر، در تابستان گرم و در زمستان نسبتاً سرد است. رودخانه تغار از غرب روستا عبور می‌کند.
تاریخ شکل‌گیری سکونت‌گاهی روستای چشمه بلقیس به دوره‌های متأخر مربوط است. وجود باغ چشمه بلقیس، قلعه تاریخی تل بابونه و قلعه فشیان از قدمت تاریخی این روستا حکایت دارد.
روستای چشمه بلقیس در گذشته، ییلاق عشایر قشقایی بوده است. نام دیگر این روستا ”قلعه کره“ یا ”کره شهبازی“ است.
مردم روستای چشمه بلقیس به زبان لری سخن می­گویند. آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
گلدوزی
گلدوزی
 
دلی بهرام بیگی (سمندی)
روستای دلی بهرام بیگی (سمندی) از توابع بخش مرکزی شهرستان دنا است که با مختصات جغرافیایی 51 درجه و 10 دقیقه طول شرقی و 30 درجه و 57 دقیقه عرض شمالی، در50 كیلومتری شمال غربی سی‌سخت و 70 كیلومتری مركز استان (یاسوج) قرار دارد.
ارتفاع این روستا از سطح دریا 1550 متر است. آب و هوای روستای دلی بهرام بیگی در فصول بهار و تابستان مطبوع و دلپذیر و در زمستان سرد است.
روستای دلی بهرام بیگی از دیرباز ییلاق عشایر بویراحمدی بوده است و براساس برخی منابع محلی، یکی از کانون‌های پرورش اسب‌های خوانین عشایری به شمار می‌رفته است.
مردم روستای دلی بهرام بیگی به زبان لری سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
عروسی عشایر - بویر احمد
عروسی عشایر
 
دیل
  روستای دیل از توابع بخش مركزی شهرستان گچساران است، که با مختصات جغرافیایی50 درجه و 46 دقیقه طول شرقی و30 درجه و 33 دقیقه عرض شمالی، در27 كیلومتری شمال غربی دوگنبدان و 184 کیلومتری یاسوج قرار دارد. این روستا از جنوب به كوه كاردی و از شمال شرقی به كوه ولی گنج محدود می‌شود. ارتفاع روستای دیل از سطح دریا 850 متر است و آب و هوای آن در فصل بهار مطبوع و دلپذیر، در تابستان گرم و خشک و در زمستان‌ بارانی و معتدل می‌باشد.
دژ باستانی دورة ساسانی در این روستا قرار دارد و به قلعه شاه‌بهمن معروف است. بافت قدیمی روستا و بقایای دژ باستانی ساسانی، از پیشینۀ تاریخی روستای دیل حکایت دارد.
مردم روستای دیل به زبان لری و با لهجه محلی ”دیلی“ صحبت می‌کنند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
زیارتگاه عشایری
زیارتگاه عشایری
 
سربیشه
  روستای سربیشه از توابع بخش مركزی شهرستان گچساران است، که با مختصات جغرافیایی 50 درجه و 59 دقـیقه طـول شـرقی و 30 درجـه و 16 دقیقه عرض شمالی، در 18 كیلومتری جنوب شرقی گچساران و 130 کیلومتری یاسوج قرار دارد.
ارتفاع این روستا از سطح دریا 670 متر است. آب و هوای سربیشه در فصل زمستان و اوایل بهار معتدل و در تابستان گرم است. رودخانه
خربل از جنوب روستا عبور می‌کند.
مردم روستای سربیشه از عشایر بویراحمدی و قشقایی هستند که طی قرن اخیر در این مکان سکنی گزیده‌اند.
مردم روستای سربیشه به زبان تركی سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعة جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
لباس محلی
لباس محلی
 
طسوج
  روستای طسوج از توابع بخش چرام شهرستان كهگیلویه، با مختصات جغرافیایی 51 درجه و 5 دقیقه طول شرقی و30 درجه و 40 دقیقه عرض شمالی، در فاصله 80 كیلومتری حنوب شرقی چرام و 160 کیلومتری یاسوج واقع شده است. ارتفاع این روستا از سطح دریا 2020 متر می‌باشد. آب و هوای طسوج در بهار و تابستان معتدل و در زمستان بسیار سرد است.
مردم كهگیلویه، یاسوج را ”یاسیچ“ و طسوج را ”طسیگ“ یا ”تسیگ“ می‌گویند. ”ایج“ و ”ایگ“ به معنی جا، مکان، شهر و محل سكونت است. پس طسوج یا تسیگ به معنای محل استقرار ”تش“ها است. ”تش“ واحدهای خاندانی طوایف بویراحمدی هستند.
در روستای طسوج سنگ‌نوشته‌هایی از دوران قاجاریه به جا مانده است. به نظر می‌رسد قدمت روستا و استقرار دائم در آن به دورۀ قاجاریه مربوط باشد.
مردم روستای طسوج به زبان لُری سخن می‌گویند. آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
عروسی
عروسی
 
کاکان
  روستای كاكان از توابع بخش مركزی شهرستان بویراحمد، با مختصات جغرافیایی 51 درجه و 48 دقیقه طول شرقی و 30 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی، در 30 كیلومتری جنوب شرقی یاسوج قرار دارد.
این روستا از اطراف به ارتفاعات بلند و سربه فلك كشیدة دنا محدود می‌شود.
روستای کاکان از سطح دریا در حدود 1920 متر ارتفاع دارد. آب و هوای این روستا در فصول بهار و تابستان، مطبوع و دلپذیر و در زمستان سرد است.
روستای كاكان یكی از روستاهای تاریخی و با قدمت استان كهگیلویه و بویراحمد به شمار می‌رود. این روستا در گذشته، ییلاق خوانین بویراحمدی بوده است و متجاوز از دو هزار سال قدمت دارد. در قسمت‌هایی از این روستا، کتیبه‌های مربوط به دورۀ هخامنشی کشف شده است.
مردم روستای كاكان به زبان‌های ترکی قشقایی و لری سخن می‌گویند. آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
آبشار  مارگون
آبشار  مارگون
 
کریک
روستای کریک از توابع بخش مرکزی شهرستان دنا، با مختصات جغرافیایی 51 درجه و 25 دقیقه طول شرقی و 30 درجه و 48 دقیقه عرض شمالی، در 15 کیلومتری جنوب غربی سی‌سخت و 25 کیلومتری یاسوج قرار گرفته است. این روستا از اطرف به ارتفاعات بلند دنا محدود می‌شود.
روستای کوهستانی کریک، در حدود 1700 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. آب و هوای این روستا، در فصول بهار، تابستان و پاییز ملایم و مطبوع و در زمستان سرد و خشک است.
رودخانه کریک از میان روستا عبور می‌کند و بر طراوت و شادابی فضای روستا می‌افزاید.
روستای کریک یکی از قدیمی‌ترین روستاهای شهرستان دنا به‌شمار می‌رود. یکجانشینی در این منطقه، به دوران قبل از مهاجرت آریایی‌ها به فلات ایران مربوط است. عبور شاهراه سلطنتی هخامنشی از 15 کیلومتری کریک، سبب رونق تجارت و رفت و آمد بیشتر در این ناحیه شده است.
در این روستا 4 امامزاده وجود دارد. بارگاه امامزاده عسگر و امامزاده اسحاق در داخل روستا و بقعۀ امامزاده‌گان علی (ع) و شاه‌ نعمت‌الله در نزدیکی روستا قرار دارند. مردم کریک نسب خود را به امامزاده عسگر و امامزاده اسحاق می‌رسانند.
قدیمی‌ترین و پرجمعیت‌ترین خاندان ساکن در روستا، خاندان سادات است.
مردم روستای کریک به زبان لری سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
ایوان های پلکانی - کریک
ایوان های پلکانی
 
مارین
  روستای مارین از توابع بخش مركزی شهرستان گچساران، با مختصات جغرافیایی 50 درجه و 48 دقیقه طول شرقی و 30 درجه و 33 دقیقه عرض شمالی، در 32 كیلومتری شمال شهر گچساران و 189 کـیلومتری جـنوب شـرقی یاسوج قرار دارد.
این روستا از شمال، به
كوه ولی گنج و از جنوب غربی به كوه كاردی محدود می‌شود.
ارتفاع این روستا از سطح دریا 1080 متر است. آب و هوای مارین در فصول بهار و پاییز ملایم و مطبوع، در تابستان نسبتاً گرم و در زمستان سرد و خشك است. رودخانه شاه بهرام از شمال شرقی روستا عبور می‌کند.
روستای مارین یکی از روستاهای تاریخی ایران است. راه سلطنتی شوش به تخت‌جمشید و بیشاپور (در دوره هخامنشیان)، از 7 کیلومتری این روستا عبور می‌کرده است. موقعیت سوق‌الجیشی روستای مارین، در دوره هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان سبب احداث قلعه‌های متعدد راهبانی در حوزۀ نفوذ آن شده است.
مردم روستای مارین به زبان لُری سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
نمای عمومی - مارین
نمای عمومی
 
مختار
 روستای مختار از توابع بخش مرکزی شهرستان بویراحمد، با مختصات جغرافیایی51 درجه و 31 دقیقه طول شرقی و30 درجه و 40 دقیقه عرض شمالی، در3 كیلومتری غرب یاسوج قرار گرفته است. ارتفاع روستای مختار از سطح دریا 1760 متر است و آب و هوای آن در فصول بهار و تابستان بسیار دلپذیر و مطبوع و در زمستان سرد می‌باشد.
استقرار روستا در ناحیه تاریخی استان کهگیلویه و بویراحمد و وجود امامزاده مختار از قدمت روستا حکایت دارد.
مردم روستای مختار به زبان لُری سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعة جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
رقص دستمال
رقص دستمال
 
میمند
  روستای میمند از توابع بخش مركزی شهرستان دنا است، که با مختصات جغرافیایی 51 درجه و 16 دقیقه طول شرقی و 31 درجه و 8 دقیقه عرض شمالی، در 30 كیلومتری شمال غربی دنا و 75 كیلومتری یاسوج قرار گرفته است.
این روستا از اطراف به دامنه‌های كوهستان دنا محدود می‌شود. روستای میمند از سطح دریا 1770 متر ارتفاع دارد. آب و هوای این روستا، در فصول بهار و تابستان، معتدل و دلپذیر و در فصل زمستان سرد است.
رودخانۀ
خرسان از میان روستا عبور می‌کند.
روستای میمند، از دیرباز ییلاق خـوانین ایـل بـختیاری و تـفرجگاهی برای طبیعت‌ دوستان و عـلاقه‌مندان به ورزش‌های کوهستانی بوده است. در مجاورت روستا، آثاری از قلعه باستانی و سفالینه‌های مربوط به دوره ساسانیان به‌جا مانده است.
مردم روستای میمند به زبان لُری و با لهجه میمندی صحبت می‌کنند. آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
رودخانه
رودخانه
 

 2012© نشریات دیوان
كليه حقوق براي نشریات دیوان محفوظ است.
نشریات دیوان