روستاها - چهار محال و بختیاری
  فهرست صفحه:
آتشگاه شیخ علی خان
اورگان هوره
دزک یاسه چاه
دستگرد امامزاده
ده چشمه
دیمه
سر آقا سید
سواد جان
نقشه استان چهارمحال و بختیاری

   موسيقي محلي
فیلم          
آتشگاه
روستای آتشگاه از توابع بخش مركزی شهرستان لُردگان در استان چهارمحال بختیاری است که، با مختصات جغرافیایی 51 درجه طول شرقی و31 درجه و 14 دقیقه عرض شمالی، در 45 کیلومتری شهر لُردگان قرار دارد.
روسـتای آتـشگاه از جـنوب و جـنوب غربی به کوه
شورم جلاله و از شمال به كوه ریگ محدود است. ارتفاع این روستا از سطح دریا 1300 متر است.
آب و هوای روستای آتشگاه در فصل‌های بهار، پاییز و زمستان معتدل و خنک و در تابستان گرم است. رودخانه خِرسان در جنوب این روستا جریان دارد.
قدمت روستای آتشگاه به دورة قاجاریه مربوط می‌شود. این روستا در گذشته از ییلاقات عشایر بختیاری بوده و به مرور به سکونتگاه دائمی (روستا) تبدیل شد.
مردم روستای آتشگاه با گویش لُری بختیاری صحبت می‌کنند، دین اسلام دارند و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
رمه گرداني -  بختياري
رمه گرداني
 
اورگان
روستای زیبای اُورِگان از توابع بخش بلداجی شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری است که، با مختصات جغرافیایی 50 درجه و 56 دقیقه طول شرقی و 31 درجه و 53 دقیقه عرض شمالی، در 12 کیلومتری جنوب غربی بلداجی و در 40 كیلومتری شهر بروجن قرار دارد.
ارتفاع روستای اورگان از سطح دریا 1900  متر است. آب و هوای آن در بهار و تابستان معتدل و در زمستان سرد است.
اورگان یكی از روستاهای قدیمی و تاریخی استان چهارمحال و بختیاری است. این روستا از گذشته‌های دور محل استقرار جوامع انسانی بوده است. خرابه‌های صفی‌آباد، در گذشته محل استقرار تیره ابیوردی صفی‌خان قشقایی بوده است.
این تیره با کوچ از صفی‌آباد به ناحیه بلداجی در محل فعلی روستای اورگان اسكان یافته‌اند. شکل‌گیری هستة اولیه روستای اورگان به بیش از 250 سال می­رسد. آرامگاه امامزاده عباس علی در داخل این روستا، مؤید قدمت تاریخی روستای اورگان می‌باشد.
مردم روستای اورگان به گویش لری بختیاری سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
كودكان بختياري - چهارمحال و بختياريi
كودكان بختياري 
 
دزک
روستای دِزَك از توابع بخش كیار شهرستان شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری است که، با مختصات جغرافیایی 50 درجه و 57 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 5 دقیقه عرض شمالی، در 35 كیلومتری جنوب شرقی شهر كرد قرار دارد. این روستا از اطراف به كوه برف پیر و كوه تاپو محدود شده است.
روستای دزک از سطح دریا 2230 متر ارتفاع دارد و آب و هوای آن معتدل و خشك است. بطوریکه در فصل‌های بهار و تابستان مطبوع و دلپذیر و در زمستان سرد و گزنده می­باشد.
روسـتای دزك از روسـتاهای قـدیمی استان چهار محال و بختیاری است. این روستا در گذشته از اتراقگاه‌های خوانین عشایر بختیاری بوده است. قلعۀ دزك و حمام قدیمی آن از آثار تاریخی دوره قاجاری است.
مردم روستای دزك به زبان فارسی و با گویش لری سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب‌ شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
خانه ستوده - چهرمحال و بختياري
خانه ستوده
 
دستگرد امامزاده
  روستای دستگرد امامزاده (كیار) از توابع بخش كیار شهرستان شهر كرد استان چهارمحال و بختیاری است که با مختصات جغرافیایی 50 درجه و 59 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 5 دقیقه عرض شمالی، در 25 کیلومتری جنوب شرقی شهر كرد قرار دارد. این روستا از جنوب غربی به روستای دزک و از شرق به روستای ایرانچه محدود شده است.
ارتفاع این روستا از سطح دریا 2050 متر است و اقلیمی معتدل و نیمه خشک دارد. آب و هوای آن در فصول بهار و تابستان مطبوع و ملایم و در زمستان سرد است.
روستای دستگرد امامزاده از روستاهای تاریخی استان چهارمحال و بختیاری است. بناهای قدیمی از قبیل امامزاده، مسجد، قلعه، حمام و چندین اثر دیگر در پیرامون آن، نشانگر قدمت طولانی آن است. برخی از آثار موجود در روستا به دوره صفویه و برخی دیگر به دوره قاجاریه تعلق دارد.
مردم روستای دستگرد امامزاده به زبان فارسی سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب  شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
چشم نظر - بختياري
چشم نظر
 
ده چشمه
 روستای ده چشمه از توابع، بخش مركزی شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری است که با مختصات جغرافیایی 50 درجه و 33 دقیقه  طول شرقی و 32  درجه و 13 دقیقه عرض شمالی، در 3 كیلومتری جنوب غربی شهر فارسان قرار دارد. این روستا از غرب و جنوب به كوه لاخِرسان محدود می‌شود.
ارتفاع روستای ده چشمه از سطح دریا 2000 متر است و اقلیمی معتدل و خشك دارد. آب و هوای این روستا، در بهار و تابستان ملایم و مطبوع و در زمستان سرد است. خشكه رود در شرق روستا جریان دارد.
روستای ده چشمه از روستاهای تاریخی استان چهار محال و بختیاری است و قدمت طولانی دارد. از مهم‌ترین آثار تاریخی این روستا می‌توان به كتیبه سنگی و تاریخی پیر غار، سنگ قبله، شیرسنگی و قلعه‌خان اشاره كرد. کتیبه‌ها و سنگ‌نوشته‌های به‌جا مانده در این روستا به دورۀ قاجاریه مربوط است.
مـردم روسـتای ده چـشمه با گـویش بختیاری سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو  مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
سنگ قبر عشاير - بختياري
سنگ قبر
 
دیمه
  روستای دیمه از توابع بخش مركزی شهرستان كوهرنگ در استان چهارمحال بختیاری است که، با مختصات جغرافیایی 50  درجه و 13  دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 30  دقیقه عرض شمالی، در10 كیلومتری شمال شرقی چلگرد و در 100 کیلومتری شهركرد قراردارد. این روستا از اطراف به كوه‌ها و دشت‌ها محدود می‌شود.
روستای کوهستانی دیمه از سطح دریا، در حدود 2240 متر ارتفاع دارد.  اقلیم آن در بهار و تابستان معتدل و در زمستان سرد و برفگیر است.
دیمه از ییلاق‌های عشایر بختیاری بوده است، که در قرن اخیر به روستا تبدیل شده است. چشمه دیمه معروف‌ترین اثر طبیعی این روستا است و از تفرجگاه‌های طبیعی استان به شمار می‌رود.
در پیرامون این روستا چند اثر تـاریخی با نام‌های باستانی و اساطیری به‌جا مانده است، که از جـمله کـوه دیـنه كـیكاووس و دیـوارۀ صد گزی آن اشتهار محلی و منطقه‌ای دارد.
مردم روستای دیمه با گویش بختیاری سخن می‌گویند، دین اسلام دارند و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
زن عشاير بختياري
زن عشاير بختياري
 
سر آقا سید
 روستای سرآقاسید از توابع بخش مركزی شهرستان كوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری است که با مختصات جغرافیایی 49 درجه و 51 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 40 دقیقه عرض شمالی، در 45 كیلومتری شمال غربی چلگرد و 130 کیلومتری شهر کرد قرار دارد. روستای سر آقا سید، با 2500 متر ارتفاع از سطح دریا، اقلیمی معتدل و كوهستانی دارد. آب و هوای آن در بهار و تابستان خنك و دلپذیر و در زمستان‌ها سرد و خشك است.
این روستا که در گذشته یکی از اتراقگاه‌های ییلاقی عشایر بختیاری بود، طی قرن اخیر به روستا تبدیل شده است. مردم روستای سر آقا سید، با گویش بختیاری سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
دختر  - چهارمحال
دختر
سواد جان
 روستای سوادجان از توابع بخش سامان، شهرستان شهركرد در استان چهارمحال و بختیاری است، که با مختصات جغرافیایی 50 درجه و 52 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 33 دقیقه عرض شمالی، در 18 كیلومتری شمال غربی سامان و 44 كیلومتری شهركرد قرار دارد. این روستا از سمت شمال شرقی به كوه برون قوش محدود می‌شود و رودخانه زاینده رود در حاشیه غربی آن جریان دارد.
روستای سوادجان از سطح دریا 1900 متر ارتفاع دارد و آب و هوای آن در بهار و تابستان مطبوع و دلپذیر و در زمستان، سرد و خشك است.
سـوادجان، از روستاهای قدیمی اسـتان چـهارمـحال و بختیاری است، که تاریخ شکل‌گیری آن به اوایل دوره صفوی مربوط می‌شود. ساکنین امروزی روستای سوادجان، از اعقاب قزل باشان شاهسون هستند، که پس از انتخاب اصفهان به پـایتختی، هـمراه شـاه عـباس صـفوی از آذربـایجان بـه ایـن نـاحیه مهاجرت کرده و روستای سوادجان را پدید آورده‌اند.
مردم روستای سوادجان به زبان آذربایجانی سخن می‌گویند، مسلمان  و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
گليم بافي عشاير - بختياري
گليم بافي عشاير
شیخ علی خان
  روستای كوهستانی شیخ علی‌خان از توابع بخش مركزی شهرستان كوهرنگ است، که با مختصات جـغرافیایی 50  درجه و5 دقیقه طـول شـرقی و 32 درجه و 31 دقیقه عرض شمالی، در 10 كـیلومتری شـمال غـربی شهر چـلگرد و 88 کیلومتری شهر کرد قرار دارد.
ایـن روسـتا را ارتـفاعات
چهل خشت و زرد کوه در برگرفته‌اند. ارتفاع روستای شیخ علی‌خان از سـطح دریـا 2200 مـتر اسـت و آب و هـوای آن در فـصول بهار و تـابستان، مـلایم و در زمستان، سرد است.
یکی از سرشاخه‌های رود کارون با نام آب کوهرنگ در یك كیلومتری روستا جریان دارد.
روستای شیخ علی‌خان، در گذشته یکی از اتراقگاه‌های ییلاقی عشایر بختیاری بود که بعدها (طی قرن اخیر) به روستا تبدیل شد.
مردم این روستا با گویش بختیاری سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری  هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
رقص چوب - بختياري
رقص چوب
 
هوره
 روستای كوهستانی هوره از توابع بخش سامان، شهرستان شهر كرد در استان چهارمحال و بختیاری است، که  با مختصات جغرافیایی 50 درجه و 51 دقیقه طول شرقی و 32 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی، در 11 كیلومتری شمال غربی شهر سامان قراردارد.
این روستا از شمال غربی به كوه
اوزون داغ محدود می‌شود. ارتفاع روستای هوره از سطح دریا 1900 متر است و آب و هوای آن در فصول بهار، تابستان و پاییز مطبوع و در زمستان، سرد و خشك است. رودخانة زاینده رود در شرق این روستا جریان دارد.
پیشینۀ تاریخی روستای هوره به 700 سال پیش مربوط می شود. به روایت منابع محلی، یکی از خوانین قشقایی به نام ولی خان این روستا را بنا نهاده است. مردم روستای هوره به زبان ترکی سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
پل صفوي - هوره
پل صفوي
 
یاسه چاه
روسـتای كوهستانی یاسه چاه از تـوابع بـخش سـامان شـهرستان شهر كرد در استان چهارمحال و بختیاری است، که با مختصات جغرافیایی 50 درجه و 51 دقیقه طـول شرقی و 32  درجه و 37 دقیقه عرض شمالی، در 22 كـیلومتری شـمال غـربی سامان و 52 کـیلومتری شهركرد قرار دارد. این روستا از شمال به كوه اوزون چای و از جنوب به كوه شرقون محدود می‌شود.
ارتفاع روستای یاسه چاه از سطح دریا 1900 متر است و آب و هوای آن در فصل‌های بهار و تابستان، ملایم و مطبوع و در زمستان‌ها، نسبتاً سرد است. رودخانة پرآب و خروشان زاینده رود در شرق روستا جریان دارد.روستای یاسه چاه، قدمتی نسبتاً طولانی دارد. بقایای حصار پیرامون روستا و خرابه‌های حمام قدیمی، قدمت این روستا را به پیش از دوره قاجاریه مربوط می­سازد.
مردم روستای یاسه چاه به زبان تركی سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
ننوي كودك - بختياري
ننوي كودك
 

2012© نشریات دیوان
كليه حقوق براي نشریات دیوان محفوظ است.
نشریات دیوان