روستاها - هرمزگان
  فهرست صفحه:
آب نما فاریاب
امامزاده سید سلطان محمد کوهستک
بخوان لارک (جزیره)
تدرویه لافت
تزرج
رویدر
سرخاء
سیخوران
نقشه استان هرمزگان

موسيقي محلي

آب نما
روستای آب نما از توابع بخش مرکزی شهرستان رودان، با مختصات جغرافیایی 57 درجه و 18 دقیقه طول شرقی و 27 درجه و 28 دقیقه عرض شمالی، در 6 کیلومتری شمال شرقی شهر رودان و در 90 کیلومتری شهر بندر عباس واقع شده است.
این روستا از شرق به کوه
جو و از جنوب شرقی به کوه گرشابو محدود می‌شود. ارتفاع روستای آب نما از سطح دریا 220 متر است. آب و هوای این روستا در پاییز و زمستان معتدل و مطبوع و در تابستان گرم است.
قدمت سکونت در روستای آب نما به دوره‌های متأخر مربوط است و از آن جهت که این روستا در کنار رودخانه واقع شده، به آب نما (اونما به لهجه محلی) شهرت یافته است.
این روستا به نام هنرستان کشاورزی نیز معروف است و گویا در سال 1368 ت
اسیس شده است.
مردم روستای آب نما به زبان فارسی و با گویش بندری سخن می‌گویند. آنان مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
سايه و درختها - آب نما
سايه و درختها
 
امامزاده سید سلطان محمد
روستای امامزاده سید سلطان محمد از توابع بخش مرکزی شهرستان رودان، با مختصات جـغرافیایی 57 درجه و 2 دقیقه طول شرقی و 27 درجه و 34 دقیقه عرض شمالی، در 45 کیلومتری شمال رودان و در 120 کیلومتری بندر عباس واقع شده است.
روستای امامزاده سید سلطان محمد از سطح دریا 200 متر ارتفاع دارد و آب و هوای آن در تابستان، ملایم و در زمستان معتدل است.

قدمت روستای امامزاده سید سلطان محمد به دوره صفویه می‌رسد. نام روستا به جهت استقرار زیارتگاه ”امامزاده سید سلطان محمد“ در آن انتخاب شده است.
مردم روستای امامزاده سید سلطان محمد به زبان فارسی با گویش بندری سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
ماذنه ها - امامزاده سيد سلطان محمد
ماذنه ها
بخوان
 روستای بخوان از توابع بخش فارغان شهرستان حاجی آباد، با مختصات جغرافیایی 56 درجه و 15 دقیقه طول شرقی و 27 درجه و 57 دقیقه عرض شمالی در 9 کیلومتری جنوب فارغان و 90 کیلومتری شهر حاجی آباد واقع شده است.
ایـن روستا از جنوب شرقی به کوه
بنه خوان، از شمال و شمال شرقی به کوه بستو و از جنوب به کوه کم‌پل محدود می‌شود. این روستا از سطح دریا در حدود 1600 مترارتفاع دارد و آب و هوای آن، تحت تأثیر اقلیم معتدل کوهستانی، در بهار و تابستان مطبوع و خنک و در زمستان سرد است. تنگه بخوان، در شمال روستا واقع شده است.
درپیرامون و داخل روستای ییلاقی بخوان چندین امامزاده و زیارتگاه وجود دارد که قدمت بنای برخی از آن‌ها به بیش از چند سده می‌رسد. برخی از منابع محلی، قدمت این روستا را، حدود 7 قرن ذکر کرده‌اند.
مردم روستای بخوان به زبان فارسی و با لهجه بندری سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
طراوت در گوشه باغ - بخوان
طراوت در گوشه باغ
 
تدرویه
روستای تدرویه از توابع بخش مـرکزی شهرستان بستک، با مختصات جغرافیایی 54 درجه و 42 دقیقه طول شرقی و 27 درجه و 18 دقیقه عرض شمالی، در 45 کیلومتری شمال شرقی شهر بستک و 175 کیلومتری بندرعباس واقع شده است.
ایـن روسـتا از شـمال شـرقی به
کـوه آسـیاب و از شـرق به تنگه آب بـار محدود می‌شود. ارتفاع تدرویه از سطح دریا 395 متر است و اقلیمی گرم و خشک دارد. آب و هوای آن در فصول زمستان، ملایم و مطبوع و در تابستان، گرم و خشک است.
رودخانه دائمی شور از جنوب روستا عبور می‌کند.
سابقه و قدمت روستای تدرویه به دوره قاجاریه می‌رسد. نام روستا در ابتدا، تُندرَویان بوده است که بعدها به تدرویه تغییر نام داده است.
مردم روستای تدرویه به زبان فارسی با گویش محلی سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب شافعی هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
باغ هاي گسترده
باغ هاي گسترده
تزرج
  روسـتای تـزرج از توابع بخش مرکزی شهرستان حاجی آباد، با مـختصات جـغرافیایی 55 درجه و 46 دقیقه طول شرقی و 28 درجه و 17 دقیقه عرض شمالی در 25 کیلومتری جنوب شرقی حاجی آباد واقع شده است.
ایـن روسـتا از شمال به کوه
شـاهینی، از شـمال شـرقی بـه کـوه کـم‌کـالان، از جـنوب و جـنوب شـرقی به کوه گروگاهی و از شرق به تپه کم‌زکری محدود می‌شود.
روستای تزرج با ارتفاع 870 متر از سطح دریا، اقلیمی گرم و خشک دارد. آب و هوای آن در فصل زمستان معتدل و در فصل تابستان گرم و خشک است.
سابقه و قدمت روستای تزرج به دوره قاجاریه می‌رسد. آثار به جا ماندة برج و چند آسیاب قدیمی از قدمت روستای تزرج حکایت دارند.
مردم روستای تزرج به زبان فارسی با گویش مینابی سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
طروات آبشار - تزرج
طروات آبشار
 
رویدر
  روستای رویدر از توابع بخش رویدر شهرستان بندر خمیر، با مختصات جغرافیایی 55 درجه و 25 دقیقه طول شرقی و 27 درجه و 28 دقیقه عرض شمالی، در 87 کیلومتری شمال غربی بندر خمیر و 140 کیلومتری بندر عباس واقع شده‌ است.
روستای رویدر از غرب به
کوه شب، از جنوب به کوه رخ رویدر و از شمال شرقی به کوه گروه بنزی محدود می‌شود. این روستا از سطح دریا 830 متر ارتفاع دارد و آب و هوای آن در تابستان گرم و در بهار و زمستان مطبوع و معتدل است.
رودخانه دایمی رویدر، از میان روستا عبور می‌کند.
بنابر منابع محلی، روستای رویدر در حدود 8 قرن قدمت دارد. زیارتگاه‌های سید حسن و ملک‌القدوس از قدمت کهن این روستا حکایت دارند.
مردم روستای رویدر به زبان فارسی دری با گویش محلی معروف به لاری سخن می‌گویند و بیشتر آنان به دلیل رفت و آمد با مناطق عرب نشین به زبان عربی نیز تسلط دارند. آنها مسلمان و اکثراً پیرو مذهب شافعی هستند، برخی نیز پیرو مذهب شیعه جعفری می‌باشند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
حنابندان - رويدر
حنابندان
 
سرخاء
  روستای سرخاء از توابع بخش مرکزی شهرستان بندر عباس، با مختصات جغرافیایی 56 درجه و 32 دقیقه طول شرقی و 27 درجه و 38 دقیقه عرض شمالی در 58 کیلومتری شمال شرقی بندرعباس واقع شده است.
این روستا از شمال وشرق به
کوههای سرخاء محدود می‌شود. روستای سرخاء از سطح دریا 400 متر ارتفاع دارد و آب و هوای آن در فصول پاییز و زمستان مطبوع و دلپذیر و در تابستان گرم و خشک است. رودخانه ماشاری که از کوههای فارمند و کوه باز سرچشمه می‌گیرد، با نام جاماش از کنار روستا عبور می‌کند. این رودخانه با نام رود جلابی به خلیج فارس می‌پیوندد.
قدمت روستای سرخاء به دوره‌های متأخر مربوط است. مردم روستای سرخاء به زبان فارسی با گویش بندری سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
چشمه آبگرم - سرخاء
چشمه آبگرم
سیخوران
  روستای سیخوران از توابع بخش فین شهرستان بندر عباس، با مختصات جغرافیایی 56 درجه و 48 دقیقه طول شرقی و 27 درجه و 40 دقیقه عرض شمالی در 70 کیلومتری شمال شرقی بندرعباس واقع شده است.
این روستا از شمال شرق به
کوه شانگ، از شمال و شمال غرب به کوه سیخوران و از جنوب به کوه سرخ محدود می‌شود. این روستا از سطح دریا در حدود 920 متر ارتفاع دارد و تحت تأثیر اقلیم معتدل و مرطوب، آب و هوای آن در فصول بهار، پاییز و زمستان دلپذیر و ملایم و در تابستان گرم است.
رودخانه جاماش از میان روستا عبور می‌کند. قدمت روستای سیخوران به دوره قاجاریه مربوط است. نخستین باغ های آن، در زمان پهلوی اول احداث شده و پس از آن نیز، محلی ییلاقی به شمار می‌رفته است. سیخور، در زبان محلی به نوعی جوجه تیغی اطلاق می‌شود که در گذشته، به تعداد زیاد در این منطقه وجود داشته‌اند.
مردم روستای سیخوران به زبان فارسی با گویش بندری سخن می‌گویند. آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
نخلستان - سيخوران
نخلستان
فاریاب
  روستای فاریاب از توابع بخش مرکزی شهرستان بستک، با مختصات جغرافیایی 54 درجه و 13 دقیقه طول شرقی و 27 درجه و 9 دقیقه عرض شمالی، در 18 کیلومتری جنوب غربی شهر بستک و 230 کیلومتری غرب بندرعباس قرار گرفته است.
ایـن روستا از شمال غـرب به روستای
کـوهج، از شرق به روستای گتاو، از جـنوب به کوه نمک، از شمال شرق به کوه آسیاب و از جنوب غربی به کوه سالیکان محدود می‌شود. تـنگه بـلشت در جنوب و تنگه شیخ موسی در جنوب شرقی روستا واقع شده‌اند.
آب و هوای روستای فاریاب گرم و خشک است و ارتفاع آن از سطح دریا 377 متر می‌باشد.
رودخانه شور از شمال شرقی روستا عبور می‌کند.
روستای فاریاب از روستاهای قدیمی استان هرمزگان به شمار می‌رود. آثار به جا مانده از آسیاب آبی، آب انبار و مسجد روستا از قدمت کهن این روستا حکایت دارند.
روستای فاریاب، یک رشته قنات قدیمی دارد. در زبان محلی، فاریاب به منطقه‌ای گفته می‌شود که آب فراوان دارد. از این رو، این روستا به فاریاب اشتهار یافته است.
مردم روستای فاریاب به زبان‌های فارسی و عربی با گویش محلی سخن می‌گویند، مسلمان و پیرو مذهب شافعی هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
نخلستان
نخلستان
 
کوهستک
  روستای کوهستک از توابع بخش بیابان شهرستان میناب، با مختصات جغرافیایی 57 درجه و 2 دقیقه طول شرقی و 26 درجه و 48 دقیقه عرض شمالی، در 35 کیلومتری جنوب میناب واقع شده است.
روستای کوهستک از شرق به تپه‌
کلات و از شمال به تپه کوه سیاه محدود می‌شود. این روستا، در کرانه خلیج فارس استقرار یافته است. روستای کوهستک از سطح دریا حدود 10 متر ارتفاع دارد و آب و هوای آن در فصل تابستان، گرم و مرطوب و در زمستان، مرطوب و معتدل است.
قدمت روستای کوهستک به دوره زندیه و قاجاریه می‌رسد. قلعه کوهستک و گورستان قدیمی، از نشانه‌های این سابقه تاریخی است. همجواری روستا با دریا، امکان ماهیگیری و دریانوردی را فراهم آورده و لذا این روستا به بندر کوهستک نیز معروف شده است.
مردم روستای کوهستک به زبان‌های بلوچی و فارسی با گویش بندری سخن می‌گویند. بیشتر مردم این روستا اهل تسنن می‌باشند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
برقع - كوهستك
برقع
لارک (جزیره)
  روستای لارک (جزیره) از توابع بخش هرمز شهرستان قشم، با مختصات جغرافیایی 56 درجه و 23 دقیقه طول شرقی و 26 درجه و 53 دقیقه عرض شمالی، در 20 کیلومتری هرمز، 14 کیلومتری شهر قشم و 36 کیلومتری بندرعباس قرار گرفته است. این روستا در میان آبهای خلیج فارس واقع شده است.
روستای لارک از سطح دریا 9 متر ارتفاع دارد و آب و هوای آن در فصول پاییز و زمستان، مطبوع و دلپذیر و در تابستان، بسیار گرم و شرجی است. مسیلهای
قیل خو آیو، مسندم و قراب کستر در این روستا قرار دارند.
جزیرة لارک در دوره‌های مختلف تاریخی در مسیر کاروان‌های تجاری و نظامی بسیاری بوده است که به خلیج فارس رفت و آمد داشته‌اند و آثاری از بقایای قلعه‌ها و دژهای نظامی و فرهنگ مناطق مختلف به خصوص مردم افریقا و زنگبار در آن به جا مانده است.
بنابر مدارک و اسناد موجود، نام لارک قبل از حکومت فتحعلی شاه قاجار نیز، به این جزیره اطلاق می‌شده است. بنابر روایتی دیگر، گروهی از مردم شهرستان لار به این جزیره مهاجرت کرده‌اند و نام روستا از لار اخذ شده است.
مردم روستای لارک به زبان ”کمزاری“ که یکی از شاخه‌های زبان فارسی است و در منطقه به گویش لارکی معروف است، سخن می‌گویند. آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب تسنن هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
بازي كودكان بر فراز قلعه پرتقالي ها - لارك
بازي كودكان بر فراز قلعه پرتقالي ها
 
لافت
  روستای بندری لافت از توابع بخش شهاب شهرستان قشم، با مختصات جغرافیایی 55 درجه و 46 دقیقه طول شرقی و 26 درجه و 54 دقیقه عرض شمالی در 55 کیلومتری جنوب غربی شهر قشم و 80 کیلومتری بندرعباس واقع شده است.
این روستا از شمال به
کوه شهر و کوه مهتشان، از شمال شرقی به کوه مهرانی و از جنوب شرقی به کوه لاپای محدود می‌شود. تنگ لاور و تنگ شیره بری، در شمال شرقی روستا و خورخوران در غرب و جنوب غربی روستا واقع شده‌اند.
جزیره شیخ اندرآبی در 3 کیلومتری این روستا واقع شده است.
این روستا از سطح دریا 10 متر ارتفاع دارد و آب و هوای آن گرم و مرطوب است.
روسـتای لافـت قـدمتی بسیار طولانی دارد. بر اساس آثار به جا مانده از بناهای قدیمی و گورستان تاریخی روستا، قدمت آن به بیش از هزار سال قبل می‌رسد. در این گورستان تخته سنگی وجود دارد که بر روی آن سنه 258 هجری قمری نقر شده است. علاوه برآن چندین زیارتگاه و قلعه تاریخی در روستا وجود دارد.
روستای لافت در گذشته به نام ”یافت“ مشهور بوده است. نام‌های دیگر این روستا، بندر لافت و لافت نو می‌باشد.
مردم روستای لافت به زبان فارسی با گویش بندری سخن می‌گویند. آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب شافعی هستند.

 

فهرست صفحه
ساير مطالب مرتبط
 
در حال كار - لافت
در حال كار
 

2012© نشریات دیوان
كليه حقوق براي نشریات دیوان محفوظ است.
ننشریات دیوان